Cart
0 item(s)

Product Detail

Overview


bigane
عنوان : بیگانه

Author: camus, albert
مولف/نويسنده : کامو، آلبرت

ISBN: 978-964-305-914-9

Publisher: markaz
ناشر : مرکز

Translator: golestan, lili
مترجم : گلستان، لیلی

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1389

Edition: 6

Weight: 1

ISBN: 9789643059149

ISBN: 978-9643059149

Volume 1: 171 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : ترجمه اين اثر از روي چاپ پنجاه و پنجم بنگاه انتشارات Gallimardپاريس، و با مقدمه "ژان پل سارتر "كه تحليلي از اين اثر است به طبع رسيده است . كامو در اين رمان، بيهودگي و پوچي دنيايي را نشان مي‌دهد كه آدمي از سازش با آن عاجز مي‌ماند .قهرمان داستان، انسان بيگانه‌اي است كه حس مي‌كند بيهوده است، اما در عين حال به زيبايي‌هاي اين جهان و به لذاتي كه نامنتظر در هر قدم سر راه آدمي است، سخت دل بسته است و از اين رو سعي مي‌كند خود را بفريبد و كردار و رفتار خود را به گونه‌اي موجه جلوه دهد .اين مرد نسبت به همه چيز بيگانه است :از عادات و رسوم مردم، از نفرت و شادي آنان، و از آرزوها و دل افسردگي‌هايشان .سرانجام، "بيگانه "مردي است كه در برابر مرگ ـ چه آن جا كه آدم مي‌كشد و مرگ ديگري را شاهد است و چه آن جا كه خود محكوم به مرگ است ـ رفتاري غير معمول دارد .

Subject: World literature (fiction)

Availability: In stock

Paperback for $12.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی