• هدایای شرکت کتاب برای خریداران از روی تارنمای ketab.com و فقط برای افرادی است که نشانی گیرنده سفارش آنان در ایالات متحده آمریکا است. 
  • هدایا بدون اعلام قبلی ممکن است تغییر کنند
  • به هر دلیلی که شرکت کتاب موفق نشد یک و یا تعدادی از هدایا را  برای خریدار فراهم کند، به انتخاب شرکت کتاب هدایای دیگری برای خریدار ارسال می شود. 
  • خریداران خارج از ایالات متحده نیز می توانند این هدایا را دریافت کنند به شرطی که هزینه پست آنها را خود تقبل کنند.
  •  پرداختی بابت مالیات احتمالی  و هزینه حمل شامل خرید نمی شوند.
  • یک یادآوری: کتاب و اقلام فرهنگی بهترین هدیه محسوب می شوند بنابراین حتی اگر هر یک از این هدایا را خودتان دارید فراموش نکنید می توانید آن را به دوستان و اطرافیانتان هدیه بدهید. 
  • توجه کنید: با خرید مجدد از تارنمای Ketab.com ،  هدایای جدیدی ( معادل دلاری آن ) به انتخاب شرکت کتاب برای خریدار ارسال می‌شود.

 


1- با خرید 20 دلار 
یک کتاب باغ خاطره ها به ارزش 20 دلار برای شما به رایگان ارسال می شود
thumbnail.png


2- با خرید 50 دلار و به بالا 
هدیه شماره یک به ارزش 20 دلار  به اضافه یک کتاب 
زمین و زمان آخرین کتاب سروده نادر نادرپور به ارزش 15 دلار به رایگان  و در مجموع به ارزش 35 دلار برای شما ارسال می شود
02 copy.jpg3- با خرید 75 دلار به بالا 
هدیه شماره 2 به ارزش 35 دلار به اضافه  یک سی دی با عنوان  "پیوند" از اشعار نادر نادرپور با صدای خودش و به ارزش 15 دلار و در مجموع به ارزش 50 دلار به رایگان برای شما ارسال می شود
03 copy.jpg

4- با خرید 100 دلار به بالا 
هدیه شماره 3 به ارزش 50 دلار به اضافه  یک سی دی با عنوان " سروده های سیمین بهبهانی" به ارزش 15 دلار و در مجموع به ارزش 65 دلار به رایگان برای شما ارسال می شود
04 copy.jpg5- با خرید 150 دلار به بالا 
هدیه شماره 4  به ارزش 65 دلار  به اضافه  یک کتاب با عنوان " سه رادمردبزرگ " 
به ارزش 25 دلار و در مجموع به ارزش 90 دلار به رایگان برای شما ارسال می شود. 
05 copy.jpg6-با خرید 200 دلار به بالا 
هدیه شماره 5 به ارزش 90 دلار  و یک کتاب با عنوان " من یک شورشی هستم" به ارزش 18 دلار و یک کتاب با عنوان "دستی در هنر، چشمی بر سیاست" به ارزش 20 دلار و در مجموع به ارزش 128 دلار به رایگان برای شما ارسال می شوند. 
06 copy.jpg


7- با خرید بالای 300 دلار 

هدیه شماره 6 به ارزش 128 دلار  به اضافه یک جلد کتاب با عنوان "مجموعه ای از نقاشی های ایران در سده دوازدهم و سیزدهم هجری قمری(به انتخاب شهبانو فرح پهلوی)" به ارزش 100 دلار و در مجموع به ارزش 228 دلار به رایگان برای شما ارسال می شوند.
07 copy.jpg
8- با خرید 400 دلار به بالا 
هدیه شماره 7 به ارزش 228 دلار به اضافه یک دوره دو جلدی اشعار نادر نادرپور سانسور نشده به ارزش 69 دلار  و در مجموع به ارزش 297 دلار به رایگان برای شما ارسال می شوند.
09 copy.jpg

9-با خرید 500 دلار به بالا 
هدیه شماره 8 به ارزش 297 دلار به اضافه یک جلد کتاب با عنوان " خاطراتی از هنرمندان" به ارزش 40 دلار و در مجموع به ارزش 337 دلار به رایگان برای شما ارسال می شوند.
10 copy.jpg