Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 101471

bergman on bergman
bergman be ravayate bergman
عنوان : برگمان به روایت برگمان

Author: bergman, ingmar
مولف/نويسنده : برگمان، اینگمار

ISBN: 978-964-12-0126-7

Publisher: soroosh
ناشر : سروش

Translator: owhadi, massoud
مترجم : اوحدی، مسعود

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1390

Edition: 2

Weight: 1.5

ISBN: 9789641201267

ISBN: 978-9641201267

Volume 1: 344 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : برگمان سینماگر بزرگی است که با آثارش بیش از چهل سال بر سینمای سوئد تسلط داشته و فیلم ‌های مهمی از تاریخ سینمای جهان را ساخته است. او توانسته سینمایی ناب پر از نمادهای فلسفی، هنری، عاطفی و عواطف انسانی بیافریند. سینمایی که فقط مال خود اوست. نمی‌‌توان از سینمای برگمان با واژگان متعارف سخن گفت. برای همین سه سینماگر در این کتاب با این هنرمند بزرگ به گفت‌‌وگو نشسته‌‌اند تا برگمان با دست خویش از هویت انسانی و هنری‌‌اش پرده بردارد تا سینمای او برای ما دست ‌‌یافتنی ‌‌تر شود.

Subject: Art (cinema)

موضوع کتاب: هنر (سينما)

Availability: In stock

Paperback for $10.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی