Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 101477


pedaran va pesaran
عنوان : پدران و پسران

Author: turgenev, ivan
مولف/نويسنده : تورگنیف، ایوان

ISBN: 978-600-121-695-4

Publisher: elmi va farhangi
ناشر : علمی و فرهنگی

Translator: ahi, mehri
مترجم : آهی، مهری

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1394

Edition: 7

Weight: 1.5

ISBN: 9786001216954

ISBN: 978-6001216954

Volume 1: 252 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : کتاب پدران و پسران از آثار جاویدان ایوان تورگنیف، نویسنده‌ی معروف قرن نوزدهم روسیه و از نویسندگان بزرگ جهان، است. این کتاب با وجود داستان ساده‌ی خود در نظر غالب نویسندگان و نقادان جهان از بهترین نوشته‌های ادبی محسوب می‌شود و به اکثر زبان‌های دنیا ترجمه شده است. تورگنیف در این کتاب تحولات اجتماعی و آداب و رسوم طبقات مختلف روسیه را به بهترین وجهی با افکار شاعرانه‌ی خود تلفیق کرده و اثری دلپذیر و متین به وجود آورده است. "بازارف" که قهرمان عمده‌ی کتاب و نماینده‌ی جوانان پیش رو و مترقی نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم است، به قدری استادانه ترسیم شده که، با وجود درشتی و خشونتش، خواننده بی‌اختیار فریفته و مجذوب وی می‌گردد. ستیزه و کشمکش میان پدران و پسران با نسل امروز و نسل فردا، و جدال و سوء تفاهم میان زنان و مردان، مردم شاعرمنش و حقیقت بین، کارفرمایان و کارگزاران، که از مسائل حیاتی هر دوره و زمانی است، در این کتاب به بهترین وجهی وصف گردیده است و بی‌شک اهمیت و تازگی کتاب را طی قرون متمادی هم‌چنان محفوظ خواهد داشت.

Subject: World literature (fiction)

Availability: In stock

Paperback for $14.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی