Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 101655


dalile bodanam
عنوان : دلیل بودنم

Author: ghanbari, marzieh
مولف/نويسنده : قنبری، مرضیه

ISBN: 978-964-193-090-7

Publisher: Ali
ناشر : علی

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1395

Edition: 2

Weight: 2.5

ISBN: 9789641930907

ISBN: 978-9641930907

Volume 1: 872 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : عرفی کوتاه:کتاب حاضر، داستانی است که از زبان دختر جوانی که منشی یک مطب است، روایت می‌شود. نویسنده داستان را با پرداخت مناسب شخصیت‌ها و توصیف عمیق‌ترین احساسات و افکار آن‌ها و همچنین با بیان دقیق جزئیات صحنه‌ها نگاشته تا خواننده را از ابتدا تا انتهای کتاب با خود همراه سازد. در داستان می‌خوانیم: «با باز شدن در، نگاهم بالا رفت و با لبخند کم‌رنگی خطاب به خانم میان‌سالی که از اتاق دکتر «یغما» بیرون آمد، خداحافظ کوتاهی گفتم و بعد از آن رو به مردی که روبرویم نشسته بود، گفتم که نوبت شماست، بفرمایید».

Subject: Persian literature (novel)

Availability: In stock

Paperback for $38.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی