Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 101668

my walk toward the horizon: a memoir by parviz nazarian
piadeh ta ofogh: khaterate parviz nazarian (+cd)
عنوان : پیاده تا افق : خاطرات پرویز نظریان ( همراه با cd)

Author: nazarian, parviz
مولف/نويسنده : نظریان، پرویز

ISBN: 978-1-59584-463-7

Publisher: ketab corp.
ناشر : شرکت کتاب

Language: Persian

Size: Other

Publication Year: 2016

Edition: 1

Weight: 4

ISBN: 9781595844637

ISBN: 978-1595844637

Volume 1: 455 pages

Published in: united states

چکیده کتاب / در باره نویسنده : قصد من از نوشتن این خاطرات، بیش از هر چیز دیگر، جنگ با فراموشی است. تلاش من بر این است تا در برابر نیروهای تاریکی که می خواهند گذشته را به دست شوم خود رقم بزنند، قد علم کنم. تاریخ یهودیان ایران را بازگو کنم. گذشته ای که من از آن سخن میگویم از جنوب روسیه آغاز می شود، در خاورمیانه شکل می گیرد و به آمریکا ختم می شود. این گذشته از سال 1885 با کوچ پدربزرگمخ از گرجستان آغاز و به امروز منتهی می شود.مقطع وسیع زمانی و جغرافیایی آن دوران، مبنای زندگی پرحادثه من و اطرافیانم را می سازد.گویا مهاجرت میراث و سرمایه خاندان من بود. اینک که پس از سال ها به آن جابجایی ها و دگرگونی های پی در پی فکرمی کنم، در می یابم که به رغم آن همه تلاطم، چند اصل همواره یکسان مانده است، آنچه پدر بزرگ مرا از زادگاهش در گرجستان در انتهای قرن نوزدهم راند، همان بود که همه یهودیان را در گذر قرن ها از روسیه و اروپا رانده بود. با بیش از هشتاد سال عمر و زندگی در سه قاره، و پشت سر گذاشتن دو جنگ و رویارویی با مرگ، اینک با انبانی پر از شکست ها و موفقیت ها دریافته ام که حقیقت، بر خلاف آنچه تصور می کردم، هرگز عیان نیست، بلکه برای یافتن آن باید کوشید. امروز می بینیم که بیشتر اذهان عمومی بر خطاهای دولت اسراییل متمرکز است و آنچه از آن سخن نمی رود، ضرورتی است که بر مبنای آن، کشور اسراییل بنا شده است. سو چند سال پس از انقلای اسلامی ایران، میلیونها کتاب و گزارش درباره علت های انقلاب و پیامدهای حیرت انگیزش نوشته شده است. لیکن درباره سرنوشت یهودیان ایرانی به ندرت نوشته ای به چشم می خورد.از جامعه صد هزار نفره یهودیان ایرانی، بیش از ده هزار نفر در ایران باقی نمانده است و لیکن در اذهانی که اسراییل را محکوم می کنند، این پرسش مطرح نمی شود که چرا 90 هزار یهودی، وادار به ترک ایران و خانه و کاشانه خود شدند؟ جهانیان اینک به ایران به مثابه کشوری اسلامی می نگرند، بی آن که بدانند که دیرینگی حضور یهودیان در ایران، بیش از تاریخ پیدایش اسلام است.

Subject: Persian literature (biography & memoirs)

Availability: In stock

Hard Cover for $50.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی