Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 101823


ghiame afsarane khorasan va si va haft sal zendegi dar shoravi
عنوان : قیام افسران خراسان و سی و هفت سال زندگی در شوروی

Author: shafaei, ahmad
مولف/نويسنده : شفائی، احمد

ISBN: 978-964-5840-61-5

Publisher: ketabsara
ناشر : کتابسرا

Language: Persian

Size: 6 x 9

Publication Year: 1392

Edition: 2

Weight: 1.5

ISBN: 9789645840615

ISBN: 978-9645840615

Volume 1: 267 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : قیام افسران خراسان به قیام نظامیان متمایل به حزب توده در خراسان در مردادماه سال ۱۳۲۴ علیه حکومت وقت گفته می‌شود. این قیام در شب ۲۴ مرداد آغاز شد و در ۲۹ مرداد به شکست انجامید.سه نفر در سه کتاب مجزا به شرح این رویداد پرداخته‌اند: احمد شفایی، ابوالحسن تفرشیان و علی‌اصغر احسانی (در کتاب «خاطرات ما از قیام افسران خراسان» در تابستان سال ۱۳۲۴ سرهنگ عبدالرضا آذر به اتفاق سرگرد علی اکبر اسکندانی که هر دو عضو سازمان افسران حزب توده ایران بودند، تصمیم به قیام مسلحانه علیه رژیم گرفتند و به همراه گروهی از همفکرانشان در ترکمن صحرا قیام کردند. ولی این حرکت که به قیام افسران خراسان شهرت یافت و به سرعت سرکوب شد، حساسیت فراوانی برانگیخت. عده‌ای از افسران مبارز به فرمان ستاد ارتش به کرمان تبعید شدند. طرح دستگیری روزبه نیز ریخته شد اما روزبه که در مرخصی یک ماهه به سر می‌برد، به جای بازگشت به خدمت، مخفی شد و از بازداشت نجات یافت. محمد پورهرمزان یکی از طراحان نقشه قیام و از شرکت کنندگان در آن بو

Subject: History of Iran (leftist and left parties in iran)

Availability: In stock

Paperback for $15.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی