Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 104743


bayad harfaye dishabamo jedi migerefti
عنوان : باید حرفای دیشبمو جدی می گرفتی

Author: marzoghi, mohammadreza
مولف/نويسنده : مرزوقی، محمدرضا

ISBN: 978-964-194-062-3

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1396

Edition: 1

Weight: 1.5

ISBN: 9789641940623

ISBN: 978-9641940623

Volume 1: 182 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : «باید حرفای دیشبمو جدی می‌گرفتی» بهار هشتادوسه نوشته شد. نوشته‌ سال‌ها در محاق غیرمجاز بودن ماند و ماند تا با تمهیداتی، کمی از آن سمت و کمی از این سمت، توانستیم امسال مجوزش را بگیریم. برای این کتاب به چند جلسه در وزارت ارشاد، در دوره‌های مختلف چند وزیری که در طی این سال‌ها آمدند و رفتند و فراموش شدند، رفته باشَم، نه من دیگر به یاد دارم و نه آن‌ها که ناگزیر پای جلسات‌شان نشستم و گفتند و گفتیم و شنیدیم و شنیدند. گاهی هم نه شنیدیم و نه شنیدند. خیلی چیزها که در جغرافیای داستان آمده حالا تغییر کرده. آبادان امروز با آن سال‌ها تفاوت دارد. باشگاه قایقرانی مورد علاقه‌ام دیگر نیست. گو که برخی آدم‌های این داستان هم دیگر نیستند. دود چاه‌های نفت عراق در آسمان شهر دیده نمی‌شود. اما پدیده ریزگردها زندگی را مشکل کرده است. وضع آب شهر تغییری نکرده اما کوچه‌ها و خیابان‌ها کماکان همان وضعیتی را دارند که در داستان وصف کرده‌ام. مهم‌تر از همه ماجرای اصلی کتاب است که هربار به شکلی در حال رخ دادن است.

Subject: Persian literature (modern fiction)

Availability: In stock

Paperback for $15.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی