Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 104748

letter to Simin
name be simin
عنوان : نامه به سیمین

Author: golestan, ebrahim
مولف/نويسنده : گلستان، ابراهیم

ISBN: 978-964-8223-31-6

Publisher: baztabe negar
ناشر : بازتاب نگار

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1396

Edition: 3

Weight: 1.5

ISBN: 9789648223316

ISBN: 978-9648223316

Volume 1: 106 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : در نوشته پشت جلد کتاب بخشی از متن کتاب آمده است: این مرد گفته است «کسی که قدیم را بفهمد جدید را حتما می‌فهمد یا متمایل است بفهمد.» با برهان خلف می‌توانی گفت آن کس که تازه را نمی‌فهمد قدیم را هم نفهمیده است. آن‌هایی که تازه را نفهمیدند قدیم را نفهمیدند، پرت می‌گفتند. آن‌هایی که عاجزند از فهم، سنت را به جای جست‌وجو، عادت را به جای فهم می‌گیرند. نمی‌دانند گیرکردگی میان لجن فرق داد با ثابت‌قدم بودن. نمی‌دانند زیبایی جداست از زیور. نمی‌دانند زندگی را نمی‌شود چپاند در تابوت. تابوت جای زندگی نمی‌شود باشد، هرچند تابوت را به عطر و خلعت و کافور و شال ترمه بیارایی. زندگی بیرون از آن برهنه می‌رقصد...

Subject: Persian literature (modern fiction)

Availability: In stock

Paperback for $7.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی