Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 104808

the couple next door
zane hamsaye
عنوان : زن همسایه

Author: Lapena, Shari
مولف/نويسنده : لاپنا، شاری

ISBN: 978-600-384-033-1

Publisher: amot
ناشر : آموت

Translator: zarei, abbas
مترجم : زارعی، عباس

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1396

Edition: 1

Weight: 1.5

ISBN: 9786003840331

ISBN: 978-6003840331

Volume 1: 304 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : به نظر می رسد که آن و مارکو کونتی در زندگی همه چیز دارند: رابطه ای عاشقانه، خانه ای زیبا و فرزند دلبندشان، کورا. اما یک شب، زمانی که آن ها در خانه ی همسایه شان، مهمان هستند، جنایتی وحشتناک به وقوع می پیوندد. ابتدا همه انگشت اتهام را به سوی آن و مارکو می گیرند اما حقیقت، داستانی بسیار پیچیده تر از این ها است. کارآگاه راسباک می داند که این زوج آشفته، چیزی را از او پنهان می کنند. آن و مارکو هر دو خیلی زود درمی یابند که طرف مقابلشان، رازهایی سر به مهر دارد که برای سال ها نزد خود نگه داشته است. رمان زن همسایه، داستانی دلهره آور درباره ی فریب، دورویی و بی وفایی است که مخاطب را وادار می سازد که تا آخرین لحظه از این رمان، نفس خود را در سینه حبس نگه دارد.

Subject: World literature (fiction)

Availability: In stock

Paperback for $20.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی