Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 104833


popolisme irani
عنوان : پوپولیسم ایرانی: تحلیل کیفیت حکمرانی محمود احمدی نژاد از منظر اقتصاد و ارتباطات سیاسی

Author: sarzaim, ali
مولف/نويسنده : سرزعیم، علی

ISBN: 978-600-96452-7-5

Publisher: kargadan
ناشر : کرگدن

Language: Persian

Size: 6 x 9

Publication Year: 1396

Edition: 3

Weight: 1.5

ISBN: 9786009645275

ISBN: 978-6009645275

Volume 1: 401 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : کتاب «پوپولیسم ایرانی» تلاش می‏کند تا دوره حکمرانی محمود احمدی نژد را در پرتو پاسخ گویی به چهار سوال زیر تحلیل کند: 1- چرا برخی سیاست‏ها اتخاذ شد؟ 2- آقای احمدی نژاد اتخاذ و اجرای این سیاست‏ها را چگونه برای مردم و حاکمیت توجیه می کرد و پشتیبانی لازم را به دست می‏آورد؟ 3- پیامدهای سیاستهای اقتصادی وی چه بوده است؟ 4- چه درسهایی از این دوره و تجربه سیاست گذاریهای مذکور می توان به دست آورد؟ رویکرد مورد استفاده برای پاسخگویی به این چهار سوال، اقتصاد سیاسی و ارتباطات سیاسی بوده است و چارچوب نظری مورد استفاده پوپولیسم یا همان عوام‏گرایی است. در این کتاب نگرشی منسجم برای ارزیابی سیاست های اقتصادی و عمومی عرضه شده و تلاش شده در این تحلیل تا جای ممکن از پیش داوریها، سوگیریها و ارزش داوریها پرهیز گردد. حجم بالایی از سخنرانی‏های رسمی آقای احمدی نژاد در مقام ریاست جمهوری مورد مطالعه قرار گرفته و فرازهایی از آن به عنوان شاهد مدعاهای مطرح شده در متن کتاب به صورت پی نوشت آورده شده است. این کتاب بیش از آنکه یک تاریخ نگاری رسمی از یک دوره مهم در تاریخ ایران باشد یک تاریخ نگاری تحلیلی از زاویه اقتصاد است.

Subject: Political science (Iran), History of Iran (Islamic Republic of Iran)

Availability: In stock

Paperback for $25.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی