Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 104850


gheseye zarbol masalha
عنوان : قصه ضرب المثل ها (12 داستان در 12 جلد)

Author: barati, masoumeh
مولف/نويسنده : براتی، معصومه

ISBN: 978-600-7877-39-5

Publisher: narenj
ناشر : نارنج

Language: Persian

Size: ~9 x 9

Publication Year: 1395

Edition: 2

Weight: 2

ISBN: 9786007877395

ISBN: 978-6007877395

Volume 1: 144 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : یکی از شیرینی های زبان فارسی ضرب المثل هایی است که همگان در مکالمات خود استفاده می کنند. اما داستان این ضرب المثل ها چیست؟ این مجموعه 12 جلدی 12 ضرب المثل زیبا و رایج زبان فارسی را با تصاویر زیبای رنگی به کودکان ما یاد می دهد تا بهتر بتوانند آنها درک کنند و یاد بگیرند. این مثال ها شامل: تخم مرغ دزد شتر دزد می شود، بالاتر ازسیاهی رنگی نیست، آش نخورده دهن سوخته، هر چیز که خوار آید روزی به کار آید، از این ستون به آن ستون فرج است، کار نیکو کردن از پر کردن است، با یک تیر دو نشان زدن، زبان سرخ سرسبز می دهد به باد، یک کلاغ چهل کلاغ، بشنو و باور نکن، دوستی خاله خرسه،

Subject: Children (age 2-6), Children (age 6- 9)

Availability: In stock

Paperback for $35.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی