Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 104928

mad river road
roodkhaneye vahshi
عنوان : رودخانه وحشی

Author: fielding, joy
مولف/نويسنده : فیلدینگ، جوی

ISBN: 978-600-7368-45-9

Publisher: shadan
ناشر : شادان

Translator: mehran moghadam, shadan
مترجم : مهران مقدم، شادان

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1396

Edition: 2

Weight: 1.5

ISBN: 9786007368459

ISBN: 978-6007368459

Volume 1: 428 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : ناشر در معرفی این اثر آورده است: «سبک قصه‏‌گویی این نویسنده پرطرفدار را ستوده‏‌ایم: روایتش را از وسط شروع می‏‌کند و در پرده‏‌ای از ابهام به ریشه‏‌ها می‏‌پردازد بدون آن که خواسته‏‌اش را مستقیم در ذهن مخاطب بنشاند. او مخاطب را وامی‌دارد به آنچه در نظر اوست فکر کند و چه سوژه‏‌ای بهتر از زنان که وجه اشتراک‏‌شان در جوامع مختلف بسیار است. این کتاب او نیز چنین وصفی دارد. فراموش نکنیم مهم‏‌ترین نتیجه قصه‏‌خوانی به سبک رمان همین تفکر در کنار احساس لذت، سرگرمی و کسب تجربه از زندگی دیگران است. شاید کتاب‌های او هیچکدام بدون این ویژگی‏‌ها نباشند ولی هر کدام به شکلی مستقل به مسائل مورد نظرش پرداخته‏‌اند و با نکته‏‌بینی و ظرافت قلم نویسنده بر دل مخاطب رمان‌خوان ایرانی هم نشسته است.

Subject: World literature (fiction)

Availability: In stock

Paperback for $18.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی