Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 104972

Commanders: history's biggest miltary leaders
jeneral
عنوان : ژنرال ( دایرة المعارف مصور سرگذشت بزرگ ترین فرماندهان نظامی تاریخ)

Author: Grant, r.g.
مولف/نويسنده : گرانت، آر جی

ISBN: 978-600-8269-09-0

Publisher: sayan
ناشر : سایان

Translator: niroomand, zahra
مترجم : نیرومند، زهرا

Language: Persian

Size: 8½ x 11

Publication Year: 1396

Edition: 1

Weight: 4

ISBN: 9786008269090

ISBN: 978-6008269090

Volume 1: 350 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : در کتاب حاضر از مردانی نام برده شده که در تمام سطوح نظامی و طبقات اجتماعی فعالیت داشته اند، از جنگجویان شکست ناپذیر تا گرفته تا سربازان آماده به خدمت و وظیفه شناس، از پادشاهان و فرمانروایان امپراتوری های بزرگ تا شهروندان معمولی که به اقتضای شرایط مجبور به حضور در خطوط مقدم جنگ شدند. به شهادت مولف در این کتاب سعی شده تا تنها به معرفی فرماندهانی پرداخته شود که نقشی فعال در جنگ های دریایی و زمینی ایفا کرده اند، نه کسانی که جایگاهشان در سلسله مراتب نظامی بسیار بالاتر از فرماندهی عملیات و یا بسیار پایین و کم اهمیت بوده است. هم چینن تعدادی از رهبران سیاسی که هم زمان فرماندهی جنگ ها را هم بر عهده داشتند - عمدتا تا قرن هجدهم میلادی - نام برده شده است، اما آن دسته از رهبرانی که صرفا در عملیات ها دخالت داشته اند بدون آن که فرماندهی را بر عهده بگیرند، از این مجموعه حذف شده اند. کتاب در کنار تقسیم بندی تاریخی، عکس ها یا تصاویر مربوط به هر فرد را همراه با تاریخ تولد، وفات و نبردهای وی آمده است.

Subject: Encyclopedia, Famous International Personalities

Availability: In stock

Hard Cover for $49.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی