Cart
0 item(s)

Product Detail

Overview

Computer Essentials
عنوان : برنامه آموزش کاربردی کامپیوتر

Publisher: HamTak
ناشر : همتک

Language: Persian

Size: Other

Publication Year: 2018

Edition: 1

Weight: 1

Published in: United States

چکیده کتاب / در باره نویسنده : این مجموعه شامل یک USB است که به کامپیوتر خود وصل می کنید و فیلم های آموزشی کامپیوتر را تماشا می کنید. آموزش کامپیوتر با روش Video Screen Capture یا اصطلاحا Screencast انجام می‌شود یعنی شما در تمام مراحل، screen یا صفحه کامپیوتری را همراه استاد خواهید دید. هر مطلبی را که استاد توضیح می دهد شما همزمان انجام می‌دهید و مى‌توانید قدم به قدم دنبال کنید. این برنامه بر روی کامپیوترهای ویندوز و مک ( Mac) قابل استفاده می باشد.

Subject: Computer and internet

Availability: In stock

Paperback for $199.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی