Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 105269

you are a badass
to kale khar hasti, boro pish movafagh mishavi
عنوان : تو کله خر هستی، برو پیش موفق می شوی

Author: Sincero, Jen
مولف/نويسنده : سینسرو، جین

ISBN: 978-964-236-834-1

Publisher: nasle no andish
ناشر : نسل نو انديش

Translator: motakef, nafise
مترجم : معتکف، نفیسه

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1397

Edition: 3

Weight: 1

ISBN: 9789642368341

ISBN: 978-9642368341

Volume 1: 286 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : تو باید بر این باور باشی که همه چیز امکان‌پذیر است. اصلاً تو چه چیزی داری که از دست بدهی؟ اگر این کتاب (you are bad ass) را خواندی و به نظرت مشتی چرندیات بود، برگرد سر جای اول خودت در زندگی. اما امکان دارد باورهای قدیمی را کنار بگذاری، آستین همت را بالا بزنی، خطر کنی و به دنبال زندگی جدیدی بروی. یک روز چشمانت را باز می‌کنی و می‌بینی همان‌طور زندگی می‌کنی که زمانی در حسرت آن بودی.

Subject: Psychology & self-improvement

Availability: In stock

Paperback for $14.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی