Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 106356

Blue
dokhtari ba cheshmhaye abi
عنوان : دختری با چشم های آبی

Author: Steel, Danielle
مولف/نويسنده : استیل، دانیل

ISBN: 978-600-187-254-9

Publisher: porsiman
ناشر : پرسيمان

Translator: Darabi, Parham
مترجم : پرهام، دارابی

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1397

Edition: 1

Weight: 1.2

ISBN: 9786001872549

ISBN: 978-6001872549

Volume 1: 412 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : در تدی در حالی که خم می شد و چیزی درون گوش پسر زمزمه می کرد او را به طرف دری راهنمایی کرد و آن را پشت سرش بست..جینی از ترس اتفاقی که ممکن بود در شرف وقوع باشد به خود لرزید اما کاری نمی تواست بکند پدر تدی به عنوان یک پیشوای روحانی در کلیسای خودش بدون افسار بود درست مثل گذشته . . . جیمی دوست داشت پست سر آنان بدود جیغ بکشد و پسر را از چمگ او بقاپد اما می دانست نمی تواند چنین کاری کند به نظر می رسید پسر حدود دوازده سال داشته باشد و هنگام یکه با ترس به در بسته زل می زد فقط این را می دانست که آن ها باید در مقابل پدر تدی بایستند و خط بطلانی بر کارهایش بکشد کارهایی که با بلو و احیانا با دیگر پسرها کرده بود .. . او اغواگرترین مردی بود که تا کنون می دید کشیشی که برای بچه ها دام پهن کرده بود

Subject: World literature (fiction)

Availability: In stock

Paperback for $23.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی