Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 106389


royaye tooskestan
عنوان : رویای توسکستان

Author: Bagheri, Bahare
مولف/نويسنده : باقری، بهاره

ISBN: 9789644186219

Publisher: asim
ناشر : آسيم

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1396

Edition: 1

Weight: 2.5

ISBN: 9789644186219

ISBN: 978-9644186219

Volume 1: 660 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : هر چند این کتاب به عنوان رمانی مستقل، ماجراهای خواندنی و مهیج فراوانی دارد، اما در صورتی که رمان توسکستان را از قبل مطالعه کرده باشید، جذابیت آن دو چندان خواهد شد. بر پشت کتاب می خوانیم"سوار بر اسب در حاشیه ی مزرعه پیش رفت. گندم ها بلند و طلایی شده و وقت درو کردنشان فرا رسیده بود. کاش غصه هایش را همراه با گندم ها درو می کردند، کاش دلتنگی ها حجمی داشتند و لبریز می شدند... در سکوت با غمی ته چشمانش به نقطه ای خیره ماند. دیگر در آنجا ماندن فایده ای نداشت. باید برمی گشت و کار و زندگی اش را از سر می گرفت. می دانست که ناچار است روزهای سخت تری را در شهرش تجربه کند، در شهری که از گوشه و کنارش با او خاطره داشت. خاطراتی شیرین که اکنون فقط موجب آزارش می شدند...."

Subject: Persian literature (novel)

Availability: In stock

Paperback for $32.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی