Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 106420

Anne Frank
Ann Frank
عنوان : آن فرانک

Author: Frank, Anne
مولف/نويسنده : فرانک، آن

ISBN: 978-600-253-323-4

Publisher: ketabe parse
ناشر : کتاب پارسه

Translator: Tahmasebe, Shahla
مترجم : طهماسبی، شهلا

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1397

Edition: 2

Weight: 1.5

ISBN: 9786002533234

ISBN: 978-6002533234

Volume 1: 352 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : خاطرات آن فرانک نوشته های یک دختر جوان یهودی است که در تابستان 1943 در بحبوحه ی جنگ جهانی دوم در وحشت از نازی ها مجبور شد همراه با اعضای خانواده اش در شهر آمستردام به زندگی مخفی روی آورد. به مدت بیش از دو سال, آن و پدر و مادر و خواهرش با چهار یهودی دیگر در این مخفیگاه به سر میبرند. در طول این مدت آن خاطراتش را در دفترچه ای ثبت میکرد. سرانجام نازی ها همه آنها را دستگیر و روانه اردوگاه مرکزی کردند. از این هشت نفر تنها پدر آن فرانک جان سالم به در برد و در پایان جنگ خاطرات دخترش را منتشر کرد. این کتاب که تاکنون به 55 زبان ترجمه شده و بیش از 2 میلیون نسخه آن در سراسر جهان به فروش رفته, به نمادی از قربانیان فاشیسم هیتلری تبدیل شده است.

Subject: World literature (biography & memoirs)

Availability: In stock

Paperback for $17.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی