Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 106464


Ghoote Del va Nooshe Jan
عنوان : قوت دل و نوش جان

Author: Poorjavadi, Nasrollah
مولف/نويسنده : پورجوادی، نصرالله

ISBN: 978-600-490-035-5

Publisher: nashre now
ناشر : نشر نو

Language: Persian

Publication Year: 1397

Edition: 1

Weight: 1.5

ISBN: 9786004900355

ISBN: 978-6004900355

Volume 1: 395 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : در معرفی این اثر آمده است: آیا غذای معنوی و قوت روحانی وجود دارد؟ آیا غذای جسم از نظر عرفا و حکمای اسلام می‌تواند از گوشت تن یک حیوان باشد؟ اگر انسان مطابق با حکمت قدیم ایرانیان نباید به هیچ جانوری آزار برساند، حق دارد حیوانات را بکشد و گوشت آنها را بخورد؟ عارفی مانند ابوعبدالله مغربی که گیاهخوار بود چه نظریاتی داشت؟ انسان از چه لذت‌هایی می‌تواند بهره‌مند باشد؟ آیا انسان حق دارد از دیدن زیبایی‌های عالم صنع لذت ببرد؟ از دیدن شاهد بهره‌مند شود؟ شاهدپرستی چیست؟ آیا با عشق افلاطونی، که ابن سینا آن را عشق ظرفا و جوانمردان می‌خواند، انسان می‌تواند شاهدپرست باشد؟ آیا شمس تبریزی شاهدباز بوده است؟ چرا شمس تبریزی احمد غزالی را بزرگترین عارف می‌دانست؟ ابوالغریب اصفهانی که به شاهدباز بودن معروف بوده چه عقیده‌ای داشته است؟ چه ارتباطی میان عشق‌ورزی حافظ و اشعار عاشقانه او با عقاید احمد غزالی وجود داشته است؟ آیا فقط عاشق است که می‌تواند از دیدن معشوق لذت ببرد یا معشوق هم می‌تواند از معطل کردن عاشق خود لذت ببرد؟ ریشه‌های عرفان عاشقانه ایرانی را، که احمد غزالی و شمس تبریزی و حافظ بدان تعلق داشتند، در کدام زمین باید جست‌وجو کرد؟ در زمین اهل اباحه و در مرام ظرفای ایرانی قرن دوم یا در زهد و آخرت‌نگری زهاد قرون اولیه؟ گروه‌های صوفی که از نظر متشرعان مردود شناخته می‌شدند که بودند؟

Subject: Religion (Islam), Mysticism

موضوع کتاب: دين (اسلام), عرفان

Availability: In stock

Hard Cover for $24.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی