Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 106558


Mosadegh va Mobareze baraye Ghodrat dar Iran
عنوان : مصدق و مبارزه برای قدرت در ایران

Author: Katoozian, Mohammad Ali
مولف/نويسنده : کاتوزیان، محمدعلی

ISBN: 978-964-305-442-7

Publisher: markaz
ناشر : مرکز

Language: Persian

Size: 6 x 9

Publication Year: 1397

Edition: 4

Weight: 1.5

ISBN: 9789643054427

ISBN: 978-9643054427

Volume 1: 340 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : اول اینکه دکتر مصدق چهره منحصر به فرد سیاسی در تاریخ کشور ماست. مخالفان و طرفدران وی فارغ از هر دشمنی و دوستی بر این نکته هم داستان اند که او شخصیتی میهن پرست مخالف استعمار و دخالت بیگانگان و هواخواه آزادی و استقلال و حکومت قانون بود. دوم اینکه کتاب مصدق و مبارزه برای قدرت در ایران مدت ها بود که تجدید چاپ نمی شد. این کتاب هم مثل دیگر کتاب های دکتر همایون کاتوزیان آموزنده و خواندنی است. نثر شیرینی دارد و البته دقیق و مستند است. بسیاری از افرادی که علاقه دارند در مورد یک موضوع تاریخی بیشتر بدانند و خیلی از نویسندگانی هم که می خواهند کتابی خواندنی بنویسند دقت و نگاه مورخ بی طرف را به دست فراموشی می سپارند و به تخیل و قصه گویی تن می دهند. اینجاست که هنر دکتر همایون کاتوزیان به رخ کشیده می شود. و دلیل سوم اینکه خواندن کتاب نه تنها ما را با زندگی سیاسی دکتر محمد مصدق آشنا می کند بلکه شرح و تحلیلی از نهضت ملی ایران هم هست کتاب هجده فصل دارد که به شرح و نقد تمام مقاطع زندگی دکتر محمد مصدق و بالطبع بازه ای فوق العاده مهم از تاریخ ایران و دیگر سیاستمداران معاصر دکتر مصدق پرداخته است.

Subject: History of Iran (Pahlavi)

Availability: In stock

Paperback for $16.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی