Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 107731

Homo DeusL: A Brief history of tomorrow
Ensane khodagoone
عنوان : انسان خداگونه، تاریخ مختصر اینده

Author: Harari, Yuval Noah
مولف/نويسنده : هراری، یوال نوح

ISBN: 978-600-4900-027-0

Publisher: nashre now
ناشر : نشر نو

Translator: Aali, Zahra
مترجم : عالی، زهرا

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1397

Edition: 4

Weight: 1.5

ISBN: 97860049000270

ISBN: 978-60049000270

Volume 1: 552 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : انسان خداگونه در پروژه‌ها و آرزوها و کابوس‌هایی کاوش می‌کند که قرن بیست‌ویکم را شکل می‌بخشند ــ از غلبه بر مرگ تا خلق زیست مصنوعی. از اینجا به کجا می‌رویم؟ و این جهان شکنندۀ کنونی را چگونه در برابر توانایی‌های نابودگرمان محافظت می‌کنیم؟ در کتاب انسان خداگونه به ما می‌گوید که در حال حاضر در تاریخ چه جایگاهی داریم، با چه مسائلی روبه‌رو هستیم و با چه مسائلی روبه‌رو خواهیم بود. در مورد اینکه چه جایگاهی داریم و با چه مسائلی روبه‌رو هستیم با دلیل و مدرک بسیار صحبت می‌کند و بارها و بارها از منابع و تحقیقات مختلف استفاده می‌کند و در مورد اینکه با چه مسائلی روبه‌رو هستیم از تمامی شواهدی که در دست داریم بهره برده تا به ما نشان دهد که آینده چقدر می‌تواند متفاوت باشد. هراری در این کتاب در مورد هیچ‌چیزی با قطعیت صحبت نمی‌کند و تنها علاقه دارد دید مخاطب را گسترده‌تر کند و او را به فکر کردن تشویق می‌کند. در آخر کتاب نیز، با وجود بررسی‌های بسیار زیاد، باز هم سه سوال کلیدی را مطرح می‌کند و امیدوار است خواننده کتاب تا مدت‌ها به آن‌ها فکر کند.

Subject: Philosophy (general)

موضوع کتاب: فلسفه (کليات)

Availability: In stock

Paperback for $30.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی