Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 107890


vali divanevar
عنوان : ولی دیوانه وار

Author: Arastooei, Shiva
مولف/نويسنده : ارسطویی، شیوا

ISBN: 978-600-229-876-8

Publisher: cheshme
ناشر : چشمه

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1397

Edition: 1

Weight: 1

ISBN: 9786002298768

ISBN: 978-6002298768

Volume 1: 147 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : جدیدترین رمان شیوا ارسطویی در عین این که یکی از تکنیکی ترین نوشته های این نویسنده ی شناخته شده محسوب می شود،از جمله آثاری است که می تواند مخاطب های زیادی رابا خود همراه کند.زبان قصه گو و استفاده از ریتمی سریع و در عین حال تداعی های هوشمندانه،رمان ولی دیوانه وار...را به یکی از آثار مهم این داستان نویس تبدیل کرده است. از سویی دیگر هویت روای در این رمان،در تقابل با دوره های مختلف تاریخی روایت می شود .شیوا ارسطویی رمانی نوشته است که روایت های آن گره خورده با تاریخ معاصر.رمان پیوندی است بین دو هویت درون راوی با سایه ها و نجواهایی که بیرون از او در حال گسترش کردن خود هستند.

Subject: Persian literature (modern fiction)

Availability: In stock

Paperback for $7.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی