Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 107927


jabeja kardane sandaliha
عنوان : جابه جا کردن صندلی ها

Author: Yoonan, Rasool
مولف/نويسنده : یونان، رسول

ISBN: 978-600-367-422-6

Publisher: nimaj
ناشر : نیماژ

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1397

Edition: 1

Weight: 1

ISBN: 9786003674226

ISBN: 978-6003674226

Volume 1: 112 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : جابه جا کردن صندلی ها می تواند خیلی از محاسبات و معادلات را دچار تغییرات کند. همین طور می تواند معادلات و محاسبات تازه ای را شکل بدهد. جابه جایی صندلی های طوفانی که دیده نمی شود اما وجود دارد. طوفانی ظریف تر از نسیم بادبزن های زنان اشرافی شرق دور. می تواند شکل اتاق ها و سالن ها و مکان های عمومی و خصوصی را به هم بریزد. برای مثال، می توان هزاران کافه ی قدیمی را نام برد که با چیدمانی تازه از صندلی ها، تغییر شکل یافته اند...

Subject: Persian literature (articles)

Availability: In stock

Paperback for $6.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی