Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 107940


doroogh- eradeye azad
عنوان : دروغ، اراده آزاد

Author: Harris, Sam
مولف/نويسنده : هریس، سام

ISBN: 978-600-94072-8-6

Publisher: goman
ناشر : گمان

Translator: Deihimi, Khashayar
مترجم : دیهیمی، خشایار

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1397

Edition: 6

Weight: 1

ISBN: 9786009407286

ISBN: 978-6009407286

Volume 1: 140 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : فرصت برای فریب دادن دیگران همیشه وجود دارد و همیشه هم وسوسه‌انگیز است. شمار اندکی از ما قاتل یا دزد هستیم، اما همه‌مان دروغ می‌گوییم. اگر تصمیم بگیرید دیگر هرگز دروغ نگویید در روابطتان چه تغییراتی به وجود می‌آید؟ کدام حقایق ناگهان در زندگی‌تان جلوی چشم ظاهر می‌شوند؟ بعد از آن چه جور آدمی می‌شوید؟ و چقدر بر اطرافیانتان تاثیر می‌گذارید؟ به گمانم تلاش برای یافتن پاسخ این سوال‌ها به زحمتش می‌ارزد.

Subject: Philosophy (general)

موضوع کتاب: فلسفه (کليات)

Availability: In stock

Paperback for $7.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی