Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 107943


rafighe aala
عنوان : رفیق اعلی

Author: Boben, Christian
مولف/نويسنده : بوبن، کریستیان

ISBN: 964-5625-60-2

Publisher: tarhe now
ناشر : طرح نو

Translator: Sayar, Pirooz
مترجم : سیار، پیروز

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1398

Edition: 3

Weight: 2

ISBN: 9645625602

ISBN: 964-5625602

Volume 1: 143 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : کریستین بوبن، که از چهره‌های سرشناس ادبیات معاصر فرانسه است، در این کتاب کوشیده است تا با دیدی عمیق و زبانی ادیبانه به تفسیر زندگی فرانچسکوی قدیس بپردازد. قدیس «فرانچسکوی آسیزی» که از بزرگ‌ترین قدیسان مسیحی و مؤسس فرقه‌ی فرانسیسیان است که در سال ١١٨٢ در شهر آسیزی ایتالیا زاده شد. ابتدا «جووانی» نام داشت، امّا پدرش که تاجر پارچه بود و به سبب رفت و آمدهای تجاری خود به فرانسه، دلبسته‌ی این سرزمین شده بود، او را فرانچسکو نامید. فرانچسکو در خانواده‌ای مرفه رشد کرد و در نوجوانی مدتی به کسب و کار پدر پرداخت. سپس به جرگه‌ی پیکارگران و شهسواران پیوست و در نبردهایی شرکت کرد، امّا چندی بعد به اسارت گرفته شد و پس از آزادی، مدتی در بستر بیماری بود. مقارن همین ایّام ، به دیدن جذامیانی که در جذامخانه حوالی آسیزی به سر می‌بردند رفت و بر آن شد تا به خدمت آنان همت گمارد.

Subject: World literature (biography & memoirs), Philosophy (general)

Availability: In stock

Hard Cover for $16.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی