Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 107945


ravayate kohane farsi: gheseha va hekayatha
عنوان : روایت کهن فارسی: قصه ها و حکایت ها

Author: Darpar, Maryam/ Mirhosseini, Mojgan
مولف/نويسنده : درپر، مریم/ میرحسینی، مژگان

ISBN: 978-600-8127-65-9

Publisher: tamadone elmi
ناشر : تمدن علمی

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1397

Edition: 1

Weight: 1.5

ISBN: 9786008127659

ISBN: 978-6008127659

Volume 1: 278 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : به همان نسبت که اندیشه و نگاه بشر تغییر کرد و دیگر در ظرف یک زمان و یک مکان خاص نگنجید. روایت او نیز از زندگی، از جهان و از خودش تغییر کرد و به تبع این تغییر روایت شناسی کلاسیک و کهان، ارسطویی و ساختار گرایانه به روایت شناسی می پردازیم. به ویژگی های قصه ها را بیان می کنیم از عناصر روایی و عناصر ساختاری آنها سخن مس گوییم و درباره اصلاحات خاص ادبیات روایی توضیحاتی می دهیم. سرانجام در فصل سوم متون روایی برجسته را به ترتیب تاریخی معرفی می کنیم و به منظور آشنایی بیشتر خوانندگان محترم با این متون، قصه ها و حکایت هایی را که از میان بسیار ها برگزیده ایم پیش روی آنها قرار می دهیم تا بتوانند با توجه به آموخته های خود، متون روایی را تجزیه و تحلیل نموده و به مواردی مانند سطوح روایی، شیوه روایت، راوی، روایت شنو، کانونی سازی، زمان و ... بپردازند.

Subject: Persian literature (anecdote, anthology and fable)

Availability: In stock

Paperback for $16.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی