Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 108926


ghesehaye hezaro yek shab
عنوان : قصه های هزار و یک شب

Author: Shirazi, Reza
مولف/نويسنده : شیرازی، رضا

ISBN: 978-964-7083-74-4

Publisher: payame mehrab
ناشر : پيام محراب

Language: Persian

Size: 6 x 9

Publication Year: 1397

Edition: 2

Weight: 1.5

ISBN: 9789647083744

ISBN: 978-9647083744

Volume 1: 111 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : شاه ایران از جنس زن نا امید و مأیوس شده و بر ا و خشم گرفته است تنها راهی که به اندیشه و فکر ظالم و زورگوی او وارد شده است، انتقام از زنان است. برادر شاه نیز مانند او اسیر خیانت و نیرنگ زنان گشته است و پادشاه را تحریک و ترغیب به جنایت می کند بنابراین هر شب یک دختر به قصر پادشاهی می آید و صبح روز بعد جنازه اش از قصر بیرون می رود. روزی نوبت به شهرزاد دختر وزیر می رسد. وزیر که طاقت قربانی کردن دخترش را ندارد، می خواهد به شفاعت دخترش نزد پادشاه برود اما شهرزاد .....

Subject: Persian literature (modern fiction)

Availability: In stock

Hard Cover for $18.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی