Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 108939


in hezaro yek shabe lanati
عنوان : این هزار و یک شب لعنتی

Author: Miri, Masood
مولف/نويسنده : میری، مسعود

ISBN: 978-600-376-370-8

Publisher: negah
ناشر : نگاه

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1397

Edition: 1

Weight: 1.5

ISBN: 9786003763708

ISBN: 978-6003763708

Volume 1: 278 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : «هزارو یک شب» یک دنیا معنا و ژرفا دارد. کتابی که در وجه قصه‌پردازی اثری شگفت و در وجه تاریخی اثری با تاریخی پیچیده و نکاویده است که می‌توان پژوهشهای بسیاری پیرامون آن انجام داد. بسیاری از قصه‌های عامیانه فارسی تحت تأثیر این کتاب عظیم روایت یا نگاشته شده‌‌اند و خودِ قصه‌گوی اثر یعنی شهرزاد موضوع پژوهشهای بسیاری قرار گرفته است. آقای مسعود میری سالهاست که با نگارش مدرن به کندوکاو در هزارو یک شب پرداخته و آثار بسیاری در این مورد فراهم کرده که نگاهی نو به متن این اثر ماندگار است. این کتاب نیز یکی از پژوهشهای خواندنی وی است که برای ما ایرانیان اثر شناسنامه‌ای دارد.

Subject: Persian literature (critiques, reviews)

Availability: In stock

Paperback for $16.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی