Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 108975


avaze zamin
عنوان : آواز زمین

Author: Ahmadi, Babak
مولف/نويسنده : احمدی، بابک

ISBN: 978-962-213-381-9

Publisher: markaz
ناشر : مرکز

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1397

Edition: 1

Weight: 1

ISBN: 9789622133819

ISBN: 978-9622133819

Volume 1: 328 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : در این کتاب هشت جستار در تاریخ موسیقی آمده که از میان آن ها شش جستار هر کدام درباره یک شاهکار تاریخ موسیقی است. دو جستار هم درباره رشته ای از آثار موسیقی اند که با هم نزدیک اند ، یکی آثار باخ برای تک نوازی سازهای ویولون و ویولونسل و دیگری واپسین کوارتت های زهی بتهوون. این آثار برخی از عزیزترین آثار موسیقایی هستند که به زندگی نویسنده معنا داده اند و لذت بخش ترین لحظه های عمرش را ساخته اند . در کتاب اوکوشده تا با این پرسش ها پاسخ دهد : چرا این اثار ساخته شده اند ؟ بر زمینه کدام سنت موسیقایی ، هنری و فلیفی ساخته شده اند ؟نسبت شان با زندگی و دیگر آثار آهنگ سازانی که چنی شاهکارهایی آفریدند چه بود؟ نوآوری های شان کدام است؟و چه تاثیری بر آهنگ سازان بعدی داشتند؟

Subject: Art (music)

موضوع کتاب: هنر (موسيقی)

Availability: In stock

Paperback for $20.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی