Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 109042


ayandeye rohaniat va jahane moaser
عنوان : آینده روحانیت و جهان معاصر

Author: Abdolkarimi, Bijan
مولف/نويسنده : عبدالکریمی، بیژن

ISBN: 978-600-8425-83-2

Publisher: naghde farhang
ناشر : نقد فرهنگ

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1398

Edition: 2

Weight: 2

ISBN: 9786008425832

ISBN: 978-6008425832

Volume 1: 223 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : این اثر، با عنوان آینده ی روحانیت و جهان معاصر، در صدد پاسخ به یکی از اساسی ترین نیازهای سراسر جهان اسلام، از جمله جامعه ی ماست، یعنی مواجهه ای آسیب شناسانه با روحانیت و حوزه های عملیه که یکی از قدیمی ترین و اصیل ترین اقشار و نهادهای جوامعی چون جامعه ی ما بوده، سرنوشت و تقدیر اجتماعی و تاریخی ما به شدت با روند تحول پذیری یا تحول ناپذیری آنها در ارتباط است. آنچه در این اثر محل امعان نظر قرار گرفته است رابطه ی روحانیت با جهان معاصر و پرسش از معاصر بودگی حوزه های عملیه است. این اثر براین باور است که آینده ی نهاد روحانیت و حوزه های عملیه ما تا حدود بسیار زیادی در گرو فهم زیست جهان معاصر و آمادگی برای درک مولفه های بنیادین آن و اتخاذ مواضعی درست و امکان پذیر در خصوص آنهاست. با این وصف، متاسفانه هنوز در جامعه ی ما اقشار و گروه هایی اجتماعی وجود دارند که نقد و بررسی نهاد روحانیت را، حتی اگر دلسوزانه و همدلانه و ناشی از حس علاقه و احترام به این نهاد باشد، روی بر نمی تابند.

Subject: Religion (Islam)

موضوع کتاب: دين (اسلام)

Availability: In stock

Paperback for $15.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی