Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 109046

Beritt-Marie var har
brit mari inja bood
عنوان : بریت ماری اینجا بود

Author: Backman, Fredrik
مولف/نويسنده : بکمن، فردریک

ISBN: 978-600-7141-84-7

Publisher: noon
ناشر : نون

Translator: Teimoorazof, Farnaz
مترجم : تیمورازف، فرناز

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1397

Edition: 9

Weight: 2

ISBN: 9786007141847

ISBN: 978-6007141847

Volume 1: 400 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : ماجراهای این کتاب در مورد زن ۶۳ ساله ای به نام بریت ماری است که به شدت وسواس تمیزی دارد و خیلی هم مقرارتی است. از نظر دیگران او فردی است که فقط ایراد می گیرد و به همه چیز گیر می دهد اما در باطن زنی مهربان و خوش قلب است. بریت ماری در ابتدای کتاب در اداره کار حضور دارد و به دنبال یک شغل است. او از این می ترسد که تنها در ساختمان محل زندگی اش بمیرد و بوی بد جسدش، همسایه ها را آزار دهد! از این می ترسد چون در روزنامه خوانده بود که جسد یک پیرزن را فقط وقتی همسایه ها از بوی بد شکایت کردند، پیدا کرده بودند.

Subject: World literature (fiction)

Availability: In stock

Paperback for $16.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی