Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 109053


romiyane bastan be zabane adamizad
عنوان : رومیان باستان به زبان آدمیزاد

Author: Dola bedoyer, Gee
مولف/نويسنده : دولابدویر، گی

ISBN: 978-964-408-397-6

Publisher: hirmand
ناشر : هيرمند

Translator: Alizadeh, Neda
مترجم : علیزاده ، ندا

Language: Persian

Size: 6 x 9

Publication Year: 1395

Edition: 5

Weight: 2

ISBN: 9789644083976

ISBN: 978-9644083976

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : امروزه اغلب فکر می کنند که تمام رومیان از روم آمده بودند و همان ها هم بودند که امپراتوری روم را ساختند. اما این چنین نیست. رومیان بسیار زیرکانه عمل کرده اند. آنها رومی بودن را تبدیل به یک ایده و سبکی برای زندگی کرده بودند که هر کسی می توانست داشته باشد، البته تحت شرایطی خاص! مانند پذیرش بی چون و چرای اقتدار امپراتور. واقعیت این است که میلیون ها نفر این کار را کردند. آنها از نام رومی استفاده و به شیوه ی رومیان زندگی کردند رومیان افریق رومیان اسپانیا و رومیان انگلستان. امپراتوری روم یکی از کهن ترین تمدن هاست، سرشار از حوادث شگفت انگیز و انسان های شگفت آور. در این کتاب، بهترین ها را از هر دو جهان دریافت می کنید: اطلاعاتی در مورد معنای رومی بودن و اضمحلال تاریخ روم. رومیان باستان به زبان آدمیزاد منبعی بی نظیر برای کسانی است که می خواهند از پیدایش تا انحطاط بزرگترین تمدن کهن را در بستر تاریخی اش درک کنند.

Subject: History of world

موضوع کتاب: تاريخ جهان

Availability: In stock

Paperback for $20.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی