Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 109062


panjomin fasle sal- 2 jeldi
عنوان : پنجمین فصل سال-2 جلدی

Author: Ghadiri, Mehrabe sadat
مولف/نويسنده : قدیری، محرابه سادات

ISBN: 978-964-193-201-7

Publisher: Ali
ناشر : علی

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1397

Edition: 1

Weight: 4

ISBN: 9789641932017

ISBN: 978-9641932017

Volume 1: 800 pages

Volume 1: 798 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : خسته و بی حوصله نشسته بودم پشت میز و داشتم شرح حال آخرین مریضی رو که ویزیت کرده بودم توی پرونده اش وارد می کردم که تقه ای به در خورد و صدای باز شدنش اومد. بدون اینکه سرمو بلند کنم گفتم: خانم میرفاضل من فردا تا ۷ عمل دارم. بیمارهای فردا رو منتقل کن به روزهای دیگه. -ببخشید به من گفتن دستای شما تو عمل بواسیر شفاست درست گفتن؟! سرمو با تأخیر و بهت زده آوردم بالا و زل زدم به کسی که دم در وایساده بود! تعجب اون رو هم از دیدن چهره ی من می شد تو صورتش دید! اومد تو و در رو بست و تکیه داد بهش. به جرأت می تونم بگم نفس کشیدن هم یادم رفته بود! صدای ضربان قلبمو می تونستم بشنوم که از هیجان تند و تندتر می کوبید!

Subject: Persian literature (novel)

Availability: In stock

Paperback for $48.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی