Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 109071


vaghti shamdaniha gol midahand
عنوان : وقتی شمعدانی ها گل می دهند

Author: Fasle bahar, Zohre
مولف/نويسنده : فصل بهار، زهره

ISBN: 978-600-7368-65-7

Publisher: shadan
ناشر : شادان

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1397

Edition: 1

Weight: 1.5

ISBN: 9786007368657

ISBN: 978-6007368657

Volume 1: 485 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : می‌گویند از جایی به بعد، شخصیت ما آدم‌ها تغییر نمی‌کند اما واقعیت آن است که نقاب‌ها ثابت‌اند درون ما تغییر می‌کند، تحول می‌یابد و گاه متناقض می‌شود با آن‌چه بوده اما تظاهر کردن ما، یا نقشی که بازی می‌کنیم و به عنوان نقاب بر چهره زده‌ایم. در ظاهر، بدون تغییر می‌ماند. همه‌ی اشکال این دنیا‌های دو نفره در نپذیرفتن تفاوت‌هاست، حتی اگر شکل دنیای او را بپذیریم باز هم در نقاب خود چیزی غیر از آن نشان می‎‌دهیم. ما گاهی ظاهر خود را به نام تعصب، به نام عقیده یا رسوم زندگی حفظ می‌کنیم و این‌گونه پس می‌زنیم همدیگر را بدون آن‌که قبول کنیم، کنار آمدن با این تفاوت‌هاست که زندگی را استوار و پابرجا می‌کند: مثل رنگ قرمز، روی برگ‌های سبز.

Subject: Persian literature (novel)

Availability: In stock

Paperback for $20.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی