Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 109135


yaddashthaye yek gomshodeh
عنوان : یادداشتهای یک گمشده

Author: Hasani, Bahareh
مولف/نويسنده : حسنی، بهاره

ISBN: 978-600-6298-85-6

Publisher: sedaye moaser
ناشر : صدای معاصر

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1398

Edition: 1

Weight: 2

ISBN: 9786006298856

ISBN: 978-6006298856

Volume 1: 457 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : حسی که به کاوه داشتم متفاوت از ثانی بود ثانی برام عشق خام نوجوانی بود کاوه متفاوت بود همان طور که خودش متفاوت بود کاوه بامزه و مهربان و باهوش در عین حال محکم و گاهی خشن بود اما همه این ها کاوه واقعی نبود زبان نیش دار ومتلک های هوشمندانه اش تمام کاوه نبود تمام کاوه چیزی بود که در زیر این لایه ها پنهان شده بود مردی که نگران میشد گاهی کار خیر میکرد ولی اگر کسی بد میکرد نمی بخشید شاید ظاهر او غلط انداز بود و بسیار شبیه به ایرج شده بود ولی در درون کاوه کاملا متفاوت بود . راحت جوش می آورد و به همان راحتی آرام می شد کسی بود که برای نزدیکانش از ته قلب مایه می گذاشت ولی نشان نمی داد که چه می کند . دوست نداشت که نشان بدهد در فکر من است نگرانم است ولی بود این را از تمام حرکاتش می خواندم ولی نشان نمی داد در یک کلام کاوه دوست نداشت که خوب دیده شود نمی دانم این بد نشان دادن خودش چه سودی به حالش داشت فکر می کرد اگر محبت اش را نشان دهد یا اگر نشان دهد که کار خوب هم از دستش برمی آد نشان از ضعفش دارد ؟یا شاید هم نمی خواست آن چه که واقعا بود را نشان دهد اما هرچه بود کاوه ای که در این چند ماه اخیر شناخته بودم دوست داشتنی بود حتی اگر متلک نیش دار می گفت و نشان می داد که بد است و خشن

Subject: Persian literature (novel)

Availability: In stock

Paperback for $24.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی