Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 109151


oboor az ghobar- 2 jeldi
عنوان : عبور از غبار- 2 جلدی

Author: Bayani, Zahede(Nila)
مولف/نويسنده : بیانی، زاهده( نیلا)

ISBN: 978-964-193-339-7

Publisher: Ali
ناشر : علی

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1398

Edition: 1

Weight: 3

ISBN: 9789641933397

ISBN: 978-9641933397

Volume 1: 698 pages

Volume 2: 657 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : صورت خیسمو بلند کردم و بهش خیره شدم .. این مرد دیوونه بود یا من ؟ .. من حرفشو نمی فهمیدم یا اون؟ این همه عذاب برای چی بود؟ وقتی سکوتم رو دید .. فهمید که موفق شده .. موفق شده که دیگه اسم یوسفو نیارم .. حقیقتم همین بود .. می خاست دیگه درباره یوسف حرف نزنم . همه اینارو می فهمیدم . .. درک می کردم .. دیگه نمی تونستم خودمو بزنم به او راه .. باید محکم می بودم .. حق با اون بود .. اسم یوسف آوردن از این به بعد بدون حضور یوسف دردسر بود .. بدبختی بود .. سعی کردم به خودم مسلط باشم و روزای هفته رو به یاد بیارم .. از بازیش خوشم نمی اومد اما باید نشون می دادم خنگ نیستم و حواسم سرجاشه .. هنوزم می تونم خودمو جمع و جور کنم.

Subject: Persian literature (novel)

Availability: In stock

Paperback for $45.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی