Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 109158

Criticizing Photographs
naghde aks- daramadi bar darke tasvir
عنوان : نقد عکس- درآمدی بر درک تصویر

Author: Barret, Terry
مولف/نويسنده : برفت، تری

ISBN: 978-964-305-462-5

Publisher: markaz
ناشر : مرکز

Translator: Abbasi, Esmaeil/ Mirabbasi, Kaveh
مترجم : عباسی، اسماعیل/ میرعباسی، کاوه

Language: Persian

Size: 6 x 9

Publication Year: 1379

Edition: 1

Weight: 2

ISBN: 9789643054625

ISBN: 978-9643054625

Volume 1: 271 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : عکاسی ایران از حیث قدمت شانه به شانه ی عکاسی جهان می ساید و گشایش رشته ی عکاسی در دانشگاه ها نیز نوید پیشرفت های بیشتر این رشته را می دهد. اما در میان کتاب ها و مقاله های مربوط به عکاسی که از استقبال علاقه مندان نیز برخوردار می شوند، سهم عمده از آن کتاب های فنی و کاربردی است و جای کتاب های نظری و تحلیلی خالی است. این کتاب در راستای رفع این کمبود فراهم آمده و نویسنده ی آن که استاد ممتاز این رشته است اصول تجزیه و تحلیل نقد عکس را که در دانشگاه های ما نیز از واحدهای درسی است به شیوه ای به کارآمد می آموزد. مخاطب کتاب دانشجویان عکاسی هستند اما بی تردید همه ی عکاسان و علاقه مندان عکاسی و هنر آن را پر فایده خواهند یافت.

Subject: Art (photography)

موضوع کتاب: هنر (عکاسی)

Availability: In stock

Paperback for $12.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی