Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 109168


shamspareh
عنوان : شمسپاره

Author: Shafak, Elif
مولف/نويسنده : شافاک، الیف

ISBN: 978-964-191-534-8

Publisher: morvarid
ناشر : مرواريد

Translator: Hoseini, Saber
مترجم : حسینی، صابر

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1397

Edition: 4

Weight: 1.5

ISBN: 9789641915348

ISBN: 978-9641915348

Volume 1: 263 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : الیف فاشاک در این کتاب از موضوع های مختلفی همچون هویت زن و جایگاه او در جامعه و خانواده ،آزادیهای فردی،روابط میان زن و مرد،ادبیات،نزاع های قومی و غیره...صحبت می کند.شافاک در این کتاب به زندگی شخصی خود نیز پرداخته و به عنوان یک زن نویسنده چالش های زندگی اش را به رشته ی تحریر در آورده است. هر حکایت ،هر کلمه یک شمسپاره است... تکه ای از آفتاب است... می افتد روی شانه هامان آرام،مثل دانه های برف مثل باران روح مان را می شوید از وجود غبار و آلودگی پاک می کند از یکنواختی ها...

Subject: Women studies

Availability: In stock

Paperback for $16.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی