Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 109172

And every morning the way home gets longer and longer
va har rooz sobh rahe khane doortar va doortar mishavad
عنوان : و هر روز صبح راه خانه دورتر و دورتر می شود

Author: Backman, Fredrik
مولف/نويسنده : بکمن، فردریک

ISBN: 978-600-7141-88-5

Publisher: noon
ناشر : نون

Translator: Ra`aei, Elham
مترجم : رعایی ،الهام

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1398

Edition: 10

Weight: 1

ISBN: 9786007141885

ISBN: 978-6007141885

Volume 1: 70 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : این رمان، داستانی است دربارهٔ خاطره‌ها و گم‌شدنشان. یک نامهٔ عاشقانه است و در عین حال خداحافظی آهستهٔ یک پدربزرگ با نوه‌اش و یک پدر با پسرش. در این کتاب می خوانید : پیرمرد درحالی‌که به نوه‌اش چشم‌دوخته با خودش فکر می‌کند بهترین سال‌های زندگی مسلماً این نیست؛ زمانی که یک پسربچه اینقدر بزرگ شده که بداند جهان به چه منوال می‌گذرد اما نه آنقدر که آن‌را نپذیرد. پاهای نوآ از کنار نیمکت آویزان شده و به زمین نمی‌رسد، اما سرش همیشه توی فضاست. چون هنوز آنقدر عمر نکرده که اجازه بدهد کسی فکرش را روی زمین نگه‌دارد. بابابزرگش کنارش است و البته به‌طور حیرت‌انگیزی پیر شده، آنقدر پیر که آدم‌ها دست از سرش برداشته‌اند و دیگر به او نق نمی‌زنند که باید مثل یک آدم‌بزرگ رفتار کند. آنقدر پیر که دیگر برای بزرگ‌شدن دیر است. بودن در این سن به دک هم نیست.

Subject: World literature (fiction)

Availability: In stock

Paperback for $5.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی