Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 109205

How to change things when the change is hard
kelid ra bezan
عنوان : کلید را بزن

Author: Chip, Heath
مولف/نويسنده : چیپ ، هیث

ISBN: 978-964-442-759-6

Publisher: alborz
ناشر : البرز

Translator: Motazed, Mirta
مترجم : معتضد، میترا

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1397

Edition: 6

Weight: 1.5

ISBN: 9789644427596

ISBN: 978-9644427596

Volume 1: 344 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : برای آنكه چيزی‌تغيير كند، كسی‌بايد كم‌كم متفاوت عمل كند. براي اينكه رفتار افراد تغيير كند،‌ شما بايد نه‌تنها بر محيط بلكه بر ذهن و قلب آنا تأثير بگذاريد. نویسندگان این کتاب با تکیه بر علم روان‌شناسی، می‌كوشند تا به موضوع تحول و تغییر مؤثر در زندگی بپردازد. به‌ این منظور، با ارائه نمونه‌های عینی و مثال‌های موردی، به موضوع تغییر در سه سطح فردی، سازمانی و اجتماعی توجه كرده‌اند. شرح هر یک از اين سه سطح معرفی شده در سه بخش کلی صورت گرفته است. در بخش نخست، به توضیح بخش منطقی وجود آدمی پرداخته شده است. كه بيانگر اين است که برای ایجاد تغییر مؤثر، باید راستاي حرکت روشن و مشخص باشد. در بخش دیگر شيوه عملکرد بخش غریزی وجود آدمی برای تغییر توضیح داده می‌شود. در واقع در این بخش، برای تغییر به انگيزه توجه شده است. در بخش پایانی شيوه شکل‌دادن مسیر تغییر شرح داده شده است. در این راستا راهکارهایی منطقی و البته کاربردی‌ای نیز پیشنهاد شده است و در پایان کتاب، چگونگی تداوم بخشیدن به تغییرات مؤثر توضيح داده شده است.

Subject: Psychology (general)

موضوع کتاب: روانشناسی (کليات)

Availability: In stock

Paperback for $16.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی