Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 109238

science and religion: constructing the boundaries
elm va mazhab
عنوان : علم و مذهب: واکنش ها و تاثیرات متقابل

Author: Harrison, Peter
مولف/نويسنده : هریسون٫‌پیتر

ISBN: 9786001171260

Publisher: sabzan
ناشر : سبزان

Translator: Bazyari Shoorabi, Ali
مترجم : بازیاری شورابی، علی

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1394

Edition: 1

Weight: 1.5

ISBN: 9786001171260

ISBN: 978-6001171260

Volume 1: 436 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : در سالهای اخیر، موضوع رابطه بین علم و مذهب جان تازه ای گرفته است. پیشرفت های به دست آمده در حوزه فیزیک، زیست شناسی و علم اعصاب، حیات دوباره ای به مباحثات مربوط به ماهیت زندگی و حقیقت راستین داده است. در عین حال، رشد جنبش های حامی دیدگاه طراحی هوشمند و مخالفان تکامل گرایی، بسیاری را به این باور رسانده است که علم و مذهب ناگزیرند که با هم در تعارض باشند. در این کتاب تلاش می شود تا با کمک تاریخ نگاران، فیلسوفان، دانشمندان علوم طبیعی و علمای الهیات، بستر فراگیری برای پرداختن به روابط بین علم و مذهب فراهم اید. در این تلاش، موضوعاتی مانند تاثیر مذهب بر خاستگاه و پیشرفت تدریجی علم، واکنش های مذهبی در برابر داروین گرایی و همچنین پیوند بین علم و سکولارگرایی مورد کنکاش قرار می گیرد. افزون بر این، با کمک گرفتن از دیدگاه های علمی نوین در باب کیهان شناسی، زیست شناسی تکاملی، روان شناسی و اخلاق در علوم زیستی سعی خواهد شد تا موضوعات به روز جهان نیز ژرف نگری شود. در پایان، واکنش های فلسفی درباره مناسبات بین الحادگرایی و علم، ماهیت علم و مذهب و همچنین فعل خدا و اختیار انسان مورد مداقه قرار خواهد گرفت.

Subject: Religion (general), Science general

Availability: In stock

Paperback for $17.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی