Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 109269


Bange Ney
عنوان : بانگ نی

Author: Ebtehaj, Houshang
مولف/نويسنده : ابتهاج٫ هوشنگ

ISBN: 978-964-431-058-4

Publisher: karname
ناشر : کارنامه

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1397

Edition: 2

Weight: 1

ISBN: 9789644310584

ISBN: 978-9644310584

Volume 1: 136 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : این مثنوی که در طول دهه پنجاه و شصت سروده شده بارها از سوی شاعر مورد بازبینی قرار گرفته این مثنوی بلند است که می‌توان سرگذشت و فراز و فرود انسان‌ها را در هر دوره و زمانه‌ای از زبان وی و این مثنوی شنید. در صفحه ابتدایی کتاب یک برگ خطی از مثنوی معنوی به تصحیح نیکلسون چاپ شده است. کاغذی که هدیه ارزشمند مرتضی کیوان به هوشنگ ابتهاج است. بخشی از کتاب: نی مدد می خواهد از ما ای نفس هان به فریاد دل تنگش برس سال ها ناگفته ها ماند این شرح درد دردمندی خوش نفس سر برنکرد عاشقان رفتند ازین صحرا خموش برنیامد از دل تنگی خروش دردها را سر به سر انباشتند انتظار سینه ما داشتند تا نفس داری دلا فریاد کن بستگان سینه را آزاد کن...

Subject: Persian literature (contemporary poetry)

Availability: In stock

Paperback for $12.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی