Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 109283

about the effect of buddhism on Islam
darbareh tasirate boodism bar eslam
عنوان : درباره تاثرات بودیسم بر اسلام و جستاری از ایگناز گلدزیهر

Author: groos marcous
مولف/نويسنده : گروس، مارکوس

ISBN: 978-3-96531-010-0

Publisher: foroogh
ناشر : فروغ

Translator: biniaz daryoush
مترجم : بی نیاز، داریوش

Language: Persian

Size: 6 x 9

Publication Year: 2019

Edition: 1

Weight: 1

ISBN: 9783965310100

ISBN: 978-3965310100

Volume 1: 175 pages

Published in: Germany

چکیده کتاب / در باره نویسنده : در نگاه نخست برای خواننده این پرسش پیش می‌آید که بودیسم به عنوان دینی که به چیزی مانند خدای یکتا باور ندارد چه ربطی می‌تواند با یک دین شدیداً یکتاپرست مانند اسلام داشته باشد؟ ابتدا شاید لازم باشد از تاریخ ایران افسانه‌زُدایی کنیم. برای بسیاری از ایرانیان و غیرایرانیان این افسانه به یک واقعیت تاریخی تبدیل شده که گویا ایرانِ زمانِ ساسانی کاملاً زرتشتی بوده است. البته شکی نیست که دین رسمی یا دولتی زرتشتی بود، آنهم خوانش معینی از آن. ولی امروزه هر مورخ مبتدی نیز می‌داند که اکثرِ استان‌های غربی ایران مانند خوزستان، میانرودان تا سوریه مسیحی بودند، یا مسیحی منوفیزیت یا نستوری؛ که البته باید بخش‌هایی از خراسان بزرگ مانند مرو را بدان اضافه کرد. جمعیت مسیحیان ایران آنچنان زیاد بود که در سال ۴۱۰ میلادی در زمان یزدگردِ اول مجمع مسیحیان جهان در تیسفون برگزار گردید. این موضوع که بخشِ نسبتاً بزرگی از ایرانیان در زمان ساسانیان مسیحی بودند دیگر مورد بحث و مشاجرۀ مورخان نیست. پژوهش‌های مورخان قدیم و جدید نشان می‌دهد که در خراسان بزرگ، که از نظر مساحت از مابقی ایران کوچکتر نبود، جمعیت عظیمی از بودایی‌ها زندگی می‌کردند. پروفسور سید حسن امین می‌نویسد: «کیش بودایی از یکی دو سده قبل از میلاد به بعد در شرق ایران یعنی بلخ و بامیان، سغد و آسیای میانه و چین و خُتن / ترکستان چین، رواج داشته است و این محتاج تأکید و تکرار نیست.»[۱] در ادامه امین می‌گوید: «فرهنگِ ایرانی و آیین زرتشتی تا هرات و مرو سرحد نظام ساسانیان در شرق کشور بوده است گسترش داشته است. اما بالضروره فرهنگ غالب و آیین حاکم نبوده است. چنان که به اتفاق زبان‌شناسان و تاریخ‌دانان از جمله گزارش جوینی در تاریخ جهانگشا، کلمۀ بخار مأخوذ از «بهارا» (یعنی وهارا در زبان ساسنکریت) به معنی معبد و زیارتگاه بوداییان است.» [همانجا ص ۱۱۳] امین در اثرِ پژوهشی خود گسترش و تأثیرات دین بودایی را بر فرهنگ و فرهنگِ دینی ایران نشان می‌دهد. حال این پرسش پیش می‌آید که اسلام چه چیزی می‌تواند از بودیسم گرفته باشد؟ این کتاب دقیقاً به همین پرسش می‌پردازد. مهم‌ترین چیزی که اسلام از بودیسم گرفته است، آیین حج است. نویسنده با ادله و شواهد بسیاری نشان می‌دهد که آیین حج، تقلیدی از آیینِ کهانتِ بودیسم است و در این رهگذر به جزئیات فراوانی پرداخته است. همچنین نویسندۀ کتاب نشان می‌دهد که چگونه سیره‌نویسی یعنی زندگینامه‌های پیامبر اسلام، محمد، تحتِ تأثیر ادبیات بودیسم به ویژه سیره‌نویسی بودیستی قرار گرفته است. از سوی دیگر، نویسنده به یک سلسله مفاهیم اساسی در اسلام می‌پردازد، مانند «نیت». مفهوم نیت حتا یک بار هم در قرآن نیامده است ولی هر مسلمانی می‌داند که عبادت خدا، نماز، بدون نیت عملاً بی‌معنی است. در بوداگری کتاب‌های فراوانی دربارۀ نیت (ستَنا / cetana) نوشته شده است و فلسفۀ نیت توضیح داده می‌شود. ارزش این کتاب در این نکته نهفته است که نشان می‌دهد که «اسلام» آغازین در یک محیط چنددینیِ یهودی، مسیحی و بودیستی رشد یافته است و از همۀ این ادیان تأثیر پذیرفته است و دستِ کم دویست سال لازم داشت تا بتواند خود را به عنوان یک دین مستقل در قلمرو عباسیان و جهان عرضه نماید. طبعاً این نگاه با نگاه سنتی که می‌گوید خاستگاه اسلام مکه بوده زمین تا آسمان متفاوت است[۲]. اگرچه این کتاب یک کتابِ تخصصی است ولی برای خوانندگانی که با اسلام‌شناسی آشنایی دارند نیز مفید است.

Subject: Religion (Islam)

موضوع کتاب: دين (اسلام)

Availability: In stock

Paperback for $14.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی