Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 109288


vazeiyat sanji- majmooeye 9 jeldi
عنوان : وضعیت سنجی، مجموعه 9 جلدی

Author: Bani sadr, Abolhasan/ Vafa, jaleh
مولف/نويسنده : بنی صدر، ابوالحسن/ وفا، ژاله

Publisher: enghelabe eslami
ناشر : انقلاب اسلامی

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1397

Edition: 1

Weight: 8

Volume 1: 249 pages

Volume 2: 261 pages

Volume 3: 226 pages

Volume 4: 278 pages

Volume 5: 295 pages

Volume 6: 232 pages

Volume 7: 254 pages

Volume 8: 239 pages

Volume 9: 304 pages

Published in: France

چکیده کتاب / در باره نویسنده : وضعیت سنجی وقتی به بعدی از ابعاد واقعیت اجتماعی می پردازد، برای مثال بعد اقتصادی، نمی تواند باغفلت از بعدهای دیگر انجام بگیرد. بدین خاطر هر وضعیت سنجی دربرگیردنده بعدهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است . بدین ترتیب که بعد مورد مطالعه می باید خاصه های بعدهای دیگر را نیز گزارش کند . از این رو ، کار وقتی دقیق است که یک گروه دانا به ابعادهای گوناگون وقعیت اجتماعی انجامش دهند. دست کم وضعیت شناس، از آنان، پرسیدنی هایی را بپرسد. در نگارش این وضعیت سنجی ها، شماری از همکاران شرکت کرده اند و اغلب آنها را می توان کار جمعی تلقی کرد .

Subject: Political science (general)

Availability: In stock

Paperback for $176.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی