Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 109322


jenayate bi oghoobat
عنوان : جنایت بی عقوبت

Author: Sadr, Shadi
مولف/نويسنده : شادی، صدر

ISBN: 978-3-947753-57-4

Publisher: aida
ناشر : آيدا

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1397

Edition: 1

Weight: 2.5

ISBN: 9783947753574

ISBN: 978-3947753574

Volume 1: 367 pages

Published in: Germany

چکیده کتاب / در باره نویسنده : این کتاب، گزارشی است از نتایج تحقیقی دو ساله بر روی موارد شکنجه و آزارجنسی و تجاوز علیه زندانیان سیاسی زن در جمهوری اسلامی در دهه 60 که برای نخستین بار در دسترس جامعه جهانی قرار می گیرد. در این کتاب، توصیه هایی به سازمان ها و سایر نهادهای حقوق بشری بین المللی در مورد لزوم انجام یک تحقیق مستقل درباره شکنجه جنسی در زندانهای ایران، به خصوص در مورد تجاوز به دختران باکره قبل از اعدام، شده است. هم چنین عدالت برای ایران خواستار پاسخگو کردن آمران و عاملان این جنایت، که تاکنون، بدون عقوبت مانده شده است.

Subject: Women studies, Political science (Iran)

Availability: In stock

Paperback for $23.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی