Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 109404

One hundred New Persian Poems
sad shere noe farsi
عنوان : صد شعر نو فارسی: از عصر نیما تا امروز

ISBN: 978-964-7443-91-3

Compiler: Rahnama, Houshang
ویراستار/گردآورنده : رهنما٫ هوشنگ

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1393

Edition: 1

Weight: 1

ISBN: 9789647443913

ISBN: 978-9647443913

Volume 1: 384 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : در این مجموعه سی تن از شاعران و از هر یک چند اثر به تناسب نقش سازنده‏شان در رشد و تحول شعر نو فارسی برگزیده شده است. در نحوۀ چیدمان این شاعران و آثار آنان در عین حال که ترتیب تاریخی نسبی رعایت شده است، در وهلۀ اول ساماندهی منظومه‏ای مورد نظر بوده که در آن مجموع یکصد شعر برگزیده شده در پیوند با یکدیگر، به گونه‏ای وحدت ارگانیک دست یابند. به عبارت دیگر، کل مجموعه به شکل دایره‏ای است که مرکزی دارد و شعاع‌هایی که ساحت درونی دایره را با آن مرتبط می‏سازد. مرکز دایره مظهر برآیندی از جهان‏ها و جهان‏بینی‏های شاعرانه است که تخیل خلاق هریک از این شاعران به شیوۀ خود و در محدودۀ توانایی‏های هنری خود به میانجی زبان در عرصۀ فرهنگ ادبی ایران آفریده است

Subject: Persian literature (modern poetry)

Availability: In stock

Paperback for $14.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی