Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 109441

The Road to Character
Jadeye shakhsiat
عنوان : جاده شخصیت

Author: Brooks, David
مولف/نويسنده : بروکس٫ دیوید

ISBN: 978-600-806-743-6

Publisher: mehregan
ناشر : مهرگان

Translator: Karimpoor, Omid
مترجم : کریم پور٫ امیر

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1398

Edition: 1

Weight: 1

ISBN: 9786008067436

ISBN: 978-6008067436

Volume 1: 416 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : در کتاب جاده شخصیت (The Road to Character) که از پرفروش‌های نیویورک تایمز نیز بوده است، بروکس با به کمال رساندن رویکرد کتاب پیشین خود و افزودن نقاط قوتی به راهبرد روایی‌اش، از جمله جایگزین کردن شخصیت‌های خیالی و فرضی با افراد حقیقی و شخصیت‌های سرشناس، تحسین و تایید منتقدان را به خود جلب کرد. دیوید بروکس (David Brooks) ما را به نگاهی دوباره به سویه فراموش‌ شده‌مان فرا می‌خواند و در این راه "فروتنی" را به عنوان صفتی کلیدی برمی‌شمارد، و این نه صرفاً به معنی فروتنی پیشه‌ کردن در برابر دیگر مردمان، که به معنی پذیرش درونی ضعف‌ها، کاستی‌ها و نقصان‌هایی است که بخشی ناگزیر از ذات آدمی محسوب می‌گردند و هر انسانی برای دستیابی به شخصیتی قدرتمند و تزلزل‌ ناپذیر نخست نیاز دارد که این ضعف‌ها را به رسمیت بشناسد و سپس به مواجهه با آن‌ها برخیزد.

Subject: Psychology & self-improvement

Availability: In stock

Paperback for $20.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی