Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 109467


zist jonbesh
عنوان : زیست جنبش: این جنبش یک جنبش نیست

Author: Tajik, Mohammadreza
مولف/نويسنده : تاجیک٫‌محمدرضا

ISBN: 978-622-6189-50-7

Publisher: negahe moaser
ناشر : نگاه معاصر

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1398

Edition: 1

Weight: 0.8

ISBN: 9786226189507

ISBN: 978-6226189507

Volume 1: 224 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : موضوع کتاب حاضر جنبش‌های اجتماعی ایران در قرن چهاردهم هجری شمسی است و با محوریت دانش سیاسی، در ابتدا از یک آغاز در روند جامعه سخن به میان می‌آورد، سپس تأملی دارد در بسترهای رویش و پیدایش یک خیزش در جنبش‌های شکل‌گرفته، وسوسه تأویل و تحلیل را مطرح می‌کند و بازی بازنمایی‌ها را شرح می‌دهد. زیست جنبش‌های اجتماعی ایران را در این برهه تاریخی توضیح می‌دهد و در نهایت نتیجه می‌گیرد که در آینده چه چیزی در راه است.

Subject: Sociology & anthropology (Iran), Movements and rebellions

Availability: In stock

Paperback for $12.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی