Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 109486

The law of attraction
ghanoone jazb baraye hame
عنوان : قانون جذب برای همه

Author: Alquiest, Diane
مولف/نويسنده : الکوئیست٫‌ دایان

ISBN: 978-964-236-930-0

Publisher: nasle no andish
ناشر : نسل نو انديش

Translator: sharif, elham
مترجم : شریف٫ الهام

Language: Persian

Size: 6 x 9

Publication Year: 1398

Edition: 1

Weight: 1

ISBN: 9789642369300

ISBN: 978-9642369300

Volume 1: 320 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : کتاب قانون جذب برای همه ، به شما نشان می‌دهد چگونه می‌توانید با قدرت فکر و اندیشه مثبت، خودتان اتفاقات زندگی‌تان را رقم بزنید. این کتاب شما را با مفاهیم ساده قانون جذب تا استفاده از آن در زندگی روزمره آشنا خواهد کرد. هر بخش از این کتاب پنج بخشی شامل چندین فصل است. پیشنهاد الکوئیست به شما این است که همه فصل‌ها را به دقت بخوانید و قبل از درک کامل یک فصل سراغ فصل بعد نروید. اطلاعاتی که در هر فصل جمع‌آوری شده مانند آجرهای ساختمانی است که باید تک‌تک روی هم گذاشته شود تا زیربنا و ستون خانه را محکم کند. به عقیده الکوئیست اگر بتوانید به موضوعی فکر کنید، آن را حس کنید و باور داشته باشید، در جای درست قرار دارید. می‌پرسید جای درست کجاست؟ جایی روی زمین که می‌دانید می‌توانید هر آنچه را می‌خواهید به زندگی خود جذب کنید.

Subject: Psychology (human relations)

Availability: In stock

Paperback for $16.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی